S.V.S.U.

Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență

Vrei să te implici în viața comunității?

Dorești să dobândești competențe noi?

Iți place să lucrezi în echipă?

Vino alături de noi !
Fii voluntar în situații de urgență!

Campania națională de informare
coordonată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență

Drepturile voluntarului în situații de urgență

 1. Asigurarea de către beneficiarul voluntariatului a desfășurării activităților în condițiile legale de protecție a muncii;
 2. Asigurarea, de către beneficiarul voluntariatului, în condițiile legii, împotriva riscurilor de accident și de boală ce decurg din natura activității, cu plata primelor de asigurare de către beneficiarul voluntariatului; în lipsa asigurării sau în cazul neplății primelor de asigurare, costul prestațiilor medicale se suportă integral de către beneficiarul voluntariatului;
 3. Rambursarea de către beneficiarul voluntariatului, în condițiile convenite în contract, a cheltuielilor efectuate de personalul voluntar pentru realizarea activității de intervenție;
 4. Păstrarea locului de muncă și a drepturilor salariale la instituția/operatorul economic la care este angajat, pe perioada în care participă la intervenții, cursuri de pregătire sau concursuri profesionale;
 5. Control medical anual, asigurat gratuit de consiliul local care a înființat serviciul de urgență voluntar;
 6. Gratuități pe mijloacele de transport în comun, aflate sub autoritatea beneficiarului voluntariatului și/sau în baza contractelor încheiate de acesta cu societățile private;
 7. Uniformă, echipament de protecție, aparatură și mijloace de înștiințare, asigurate gratuit de beneficiarul voluntariatului;
 8. Despăgubirea corespunzătoare de către beneficiarul voluntariatului, în cazul în care pe timpul intervenției i s-a degradat îmbrăcămintea ori alte bunuri personale;
 9. Drepturi de deplasare, cazare și diurnă pe timpul cât se află la cursuri de pregătire și concursuri profesionale organizate în afara localității în care funcționează serviciul de urgență voluntar, acordate de beneficiarul voluntariatului, conform legii;
 10. Compensații în bani pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenții și la celelalte activități prevăzute în programul serviciului de urgență voluntar.

Obligațiile voluntarului în situații de urgență

 1. Respectarea clauzelor contractului de voluntariat;
 2. Îndeplinirea sarcinilor primite și atribuțiilor stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare;
 3. Respectarea timpului de prezentare în caz de alertă la locul stabilit de beneficiarul voluntariatului;
 4. Participarea la cursurile de instruire organizate sau stabilite de beneficiarul voluntariatului.

Întrebări frecvente:

Unde este reglementat voluntariatul?
H.G.R. nr.1579/2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar în situații de urgență
Ce criterii minime trebuie să îndeplinesc?
 • Domiciliul în localitatea beneficiară a voluntariatului
 • Vârsta între 18 și 50 de ani
 • Apt din punct de vedere medical
Cine are prioritate?
 • Persoanele care au satisfăcut serviciul militar în termen sau cu termen redus, în specialitățile pompier, protecție civilă, geniu, transmisiuni, chimie, medicină.
 • Persoanele care au absolvit cursurile specifice adaptării la misiuni și la executarea acțiunilor de intervenții în situații de urgență/dezastre.
Unde pot obține informatii?
 • La sediul primăriei beneficiară a voluntariatului
 • la o subunitate din subordinea ISUJ
Unde depun cererea?
Consiliul local în subordinea căruia funcționează serviciul voluntar pentru situații de urgență încheie contractul cu fiecare persoană selecționată. Adresa: str. Petofi Sandor, nr.31 Telefon: 0256/296001

Informații suplimentare despre voluntariatul în situații de urgență pe:

www.igsu.ro
www.isutimis.ro
Sună acum la Poliția Locală